Atklāts apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

(īpašuma kadastra Nr. 0100 051 0051).


SIA “Katoļu 9”, reģ.Nr.40103569016, juridiskā adrese: Katoļu iela 9 k-1 - 2, Rīga, LV-1003 ir izsludinājusi atklātu apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursu “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”, Rīga (kadastra Nr. 0100 051 0051).

Mērķis - izmantot radošo sacensību, nodrošinot brīvu, radošu konkurenci starp konkursa Dalībniekiem un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, iegūt iespējami labāko pilsētbūvniecisko risinājumu un arhitektoniskā veidola ideju augstbūvei Zaķusalas krastmalā 21, Rīgā.

Uzdevums – augstbūves veidola ideja un tās vizualizācija pilsētvidē, ievērtējot Objekta novietnes specifiku un Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī pasūtītāja sastādīto Darba uzdevumu. Būtisks faktors augstas kvalitātes sasniegšanā, veicot vizuālās ietekmes analīzi no svarīgākajiem publiskās ārtelpas punktiem, ir vienota un unikāla Zaķusalas arhitektoniskā tēla izveide, kā pilsētbūvnieciskā akcenta ar augstbūvju identitāti raksturīgajos pilsētas skatu koridoros, nosakot Objekta būvapjoma optimālo augstumu un telpisko izvietojumu.

Godalgu balvu fonds – 6 500 EUR

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021. gada 28.maijam Konkursa noteikumu 6.4.3.punkta noteiktajā kārtībā pēc adreses Firsa Sadovņikova iela 39, 4. stāvs, kabinets "Būvnieks 41" Rīgā, LV-1003.


Kontaktpersona, konkursa atbildīgā sekretāre:
Dina Beķere
tālrunis: +371 27 762 290
e-pasts: zakusalaskrastmala21@gmail.com


Konkursa novietne, ar iezīmētu zemes vienības robežu: (zemes vien.kad.apz.Nr.0100 051 0051)
Konkursa novietne, ar iezīmētu zemes vienības robežu: (zemes vien.kad.apz.Nr.0100 051 0051)


Konkursa noteikumi
Pielikums Nr. 1 - Projektēšanas darba uzdevums (1 fails .pdf formātā).
Pielikums Nr. 2 - Inženiertopogrāfiskais plāns 1 fails .dwg formātā).
Pielikums Nr. 3 - Pilsētvides situācijas analīzei izmantojamo skatu punkti un vietu fotofiksācijas saraksts (.pdf formātā).
Pielikums Nr. 4 - Konkursa Dalībnieka anketa (1 fails .doc formātā).
Pielikums Nr. 5 - Papildmateriāli un kompilācijas par un ap nekustamo īpašumu.
Pielikums Nr. 6 - SIA “Metrum” veiktais ainavu novērtējums un skatu punktu analīze lokālplānojuma teritorijai Zaķusalā, Rīgā zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 01000510167; 01000510161; 01000510162; 01000510164; 01000510165; 01000510163 (pdf).